Saturday, October 01, 2005

it's over

September is over and so were my series of pain and untoward incidents.
I hope October will give me better days with less worries and ambiguity.
I'll be counting on until a new me will be reborn in the midst of my own crisis.

4 comments:

C Saw said...

October means beer feasting to drown ill memories. Joke.

bistado said...

Alam mo bang ang Oktubre ay buwan ng Holy Rosary?
Ang Holy Rosary ay isa sa pinakaepektibo, popular at perpektong ritwal ng Simbahang Kotoliko.
Inobasyon ito mula sa mga Pagano upang maakit silang sumamba sa Dakilang Lumikha.
Ang kuwintas ng mga dasal, ay sistema na hinango mula sa mga Hindu, hindi ito nalalayo sa kuwintas na ginagamit ng mga yoga practioners na ginagamit na PANANDA sa pag-usal ng mantra.
Pero sa mga debotong Katoliko, hindi mabilang ang testimonya kung paano nakatulong sa kanila ang Banal na Rosaryo sa gitna ng pinakamatitinding problema.
Inimbento ang Holy Rosary para sa karangalan ng tulad mong Ina na si Mama Mary kung saan binabalikan-balikan ang buhay at pag-ibig ng kanyang Bugtong na Anak, tulad ni Ponkan.
Alam mo bang hindi marunong mag-Rosaryo si Ex-Ninoy Aquino pero nang makulong siya ay niregaluhan siya ng Holy Rosary ng kakosa niyang si ex-Sen. Soc Rodrigo na isang debotong Katoliko.
Nalampasan Ninoy ang lahat ng pagsubok.
Bakit hindi mo subukang mag-Rosaryo at akmang-akma ang buwan ng Oktubre para dito?
Kung magkano? itanong mo lang sa tinderang si Ka Rosario dyan sa tapat ng Sto Domingo.

Flex J! said...

Hello,
Very short yet honest and hopeful post!

I really believe that pain and/or hurts are allowed to make us better and tougher. It's a megaphone of God, not to force you to run away but to run to Him....

Use it!!

Just wandering....
God bless!

chat said...

goodluck! :)